Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 31 mars 2017

Lärkan v13

Vi fortsätter att lägga mönster. Det har nu tillkommit en fisk med mera geometriska former. Där använder vi oss av kvadrater, trianglar och cirklar för att bilda mönster. På den andra fisken använder vi mosaik som material. 
 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen så att barnen
- stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling. Lpfö98

Bakgrunden till akvariet börjar bli så gott som klar. Barnen har fått vara med och klippa till den så att den passar. Detta har lett till att barnen nu vill klippa mera. Vi har tagit in fler saxar och återanvänder papper från pappersinsamlingen till att klippa i. 
Vissa barn har fått vara med och städa hos våra fiskar.
"De måste få fint hemma" säger barnen.
I denna aktivitet var det ett av barnen som fick ansvar för att dokumentera med iPadenArbetet med kuben fortsätter. Kom gärna in och titta. 


Mvh Lärkorna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar