Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 3 mars 2017

Svalan v.9

Hej!

Denna veckan har vi fortsatt med att mäta och bygga jättemasken tillsammans.


Linjalerna och meterstockarna räckte inte till när vi skulle mäta från ena sida  till den andra så barnen kom på att vi kunde ha snöre.


Vi mäter från svalan och längst in på Måsen. 


Hur lång är en meterstock? 
För varje meterstock knyter vi dit ett snöre.


Vi mäter även ute med två olika sätt. Blev det lika långt som inne?


Vi fortsätter med bygget av jättemasken med hjälp av våra nya byggklossar. Barnen räknar klossarna samt mäter dem på olika sätt( meterstock, linijal, fotsteg, tråd). Masken svänger med det gör inte meterstocken menar barnen på. Vi testade med tråden. Vi jämförde vårt bygge med tråden i förhållande till längden och bredden på byggrummet. Blev masken kortare/längre på längden eller bredden?


Vi fortsatte vårt bygge kring jättemasken i lera där barnen tillsammans byggde upp en saga kring jättemaskarna. Vi filmade sagoberättandet och fick nya tankar kring bland annat hönan. På vilket sätt påverkas hönorn av maskarna? Och maskarna av hönorna?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar