Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 4 september 2017

Svalan v.35/36

Hej!

Vi välkomnar alla ny kompisar till oss på Svalan. Vi lär känns varandra och introducerar våra lekmiljöer. Vi läser kompisboken "sprid glädje" och pratar om hur en bra kompis är samt hur man kan sprida glädje och göra varandra glada.  Vi har också fått in en del bilder på sommaruppdraget, barnen tittar nyfiket på dessa och delar med sig av sina upplevelser med luft. Barnen utforskar röret på gården. De blåser i röret och känner något varmt i andra änden. Vad kan det varma vara? Och vart kommer det ifrån?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar