Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 1 september 2017

Välkomna tillbaka till en ny termin!

Den här veckan har vi på Måsen haft lite inskolning. Vi lär känna varandra och vårt material o våra miljöer. De äldre barnen introducerar de yngre barnen, var och hur sakerna fungerar här på Måsen.
Vi sjunger Namn och Måsensången mm.
Några barn har tagit med sig olika löv (Sommaruppgiften). Dem har vi lagt i press och nästa vecka ska vi gämföra lika-olika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar