Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 13 oktober 2017

Lärkan v41

Vårt vattenprojekt fortskrider, och vi har använder oss mycket av vår projektor. Vi har den här veckan visat filmer/ bilder på väggen på olika hav, såsom Östersjön och Indiska Oceanen, och även observerat hur olika fiskarna ser ut i haven. Vi har även arbetat med att ösa och hälla vatten. Ett av barnen tyckte att det givetvis skulle finnas med en fisk under ösa/ hällaprojektet och gick och hämtade det och la den i vattnet. De andra barnen upptäckte då att det var en likadan fisk som vi hade sett när vi tittade på olika fiskar i haven- mycket observanta och vetgiriga barn ni har!


Vi har under veckan börjat göra ett eget hav i en låda. Där finns det stenar, en båt och för tillfället en liten fisk, fler fiskar förväntas komma  framöver :-)

På vår härliga gård har vi under veckan utforskat och upptäckt mer spännande djur i vår stubbe, barnen är mycket intresserade av vad som finns där och vad djuren heter.                           Soliga och höstiga hälsningar från alla oss Lärkor!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar