Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

tisdag 14 november 2017

Lärkan v 45

Vi har fortsatt att utforska löv, både inne och ute, varför är löven inne torra, och löven ute kalla och mera blöta?

Härliga hösthälsningar från oss alla på Lärkan!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar