Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 1 december 2017

Lärkan v.48

Projektet vatten och is har även denna vecka fört oss vidare i vår utforskning. Vi började med att blanda färg och vatten för att sedan lägga in i frysen. Dagen efter så öppnade vi frysen för att se vad som hade hänt, det hade blivit till is. Vi tog isen till ljusbordet som det nu låg ett papper på. Barnen fick välja vilken färgadeisbit de ville måla med på pappret. Barnen tyckte att det var väldigt roligt att måla med isen och att se vad som hände. Det olika färgerna var mycket intressanta och barnen skrattade och utforskade glatt tillsammans. 


Med färgglada hälsningar Lärkan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar