Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 26 januari 2018

Svalan v.4

Hej!

Vi på Svalan har fortsatt vårt experimenterande med luft genom att upprepa vattenexperimentet. Detta för att barnen ska få en djupare förståelse för vad bubblorna i vattnet är.  Förutom experimenterandet med glasen fick barnen testa att stoppa ner en ketchupflaska i vattnet. Barnen fick sedan rita experimentupplevelsen.

Låt barnet återberätta experimentet genom att ställa dessa frågor
Vad fanns i ketchupflaskan innn vi stoppade ner den i vattnet?
Vad händer med ketchupflaskan i vattnet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar