Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 26 februari 2018

Svalan v. 8

Hej!
Denna vecka har några barn fått bygga sin hypoteser kring vart luften befinner sig i kroppen. De fick använda ofärdigt material till detta.  Med hjälp av konstruerandet ser vi att barnen visar på större förståelse för hur olik organ samverkar med varandra. När de fick rita kroppen så såg de organern mer var för sig.

” Blod och vatten rinner igenom såhär runt, runt som i en bana och här i magen finns luften”
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar