Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 2 mars 2018

Lärkan v.9

Vi har varit inne väldigt mycket under den här veckan, då det varit så kallt ute, snacka om istid :-)

Det är varit väldigt kul att se att barnen själva plockar fram saker för att experimentera och utforska, den här veckan har det varit väldigt mycket ex teknik och matematik, där de övat bland annat volym, mängd och färger.


Vi har använt oss av vår projektor för att bygga vidare på barnens intressen för bland annat siffror, och har bland annat tittat på "Siffertåget" tillsammans.


Burrkalla hälsningar från oss alla Lärkor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar