Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 23 mars 2018

Måsen

Den här veckan har Poolarna varit här på Måsen. Det blev massa sång och annat skoj.
 Vi har  haft vår student här och hon gjorde spännande experiment Vi undersökte vad som hände när man hällde ihop färgatvatten, olja och där efter Treo. Barnens hypoteser var att det skulle bli en annan färg, men istället blev det bubblor.

Barnen har målat en äggkartong och sedan klistrat in sin familj i den. 

                                               Vi har börjat måla våra familjer i trolldeg.
Nu har Anki hittat tillbaka till oss på Måsen också🤗
Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar