Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 23 mars 2018

Svalan v. 12

Hej

Vi har fortsatt att bygga kroppen tillsammans på golvet och sedan berättat för varandra om bygget. Vi ser att barnen har olika tankar kring placering av organ och dem gör inte jämförelser med sin egen kropp.

Låt barnen peka på sin kropp vart de tror att de olika organerna finns, utan att tala om för mycket.Vi har också gjort  ett luftexperiment med en glasburk utan och med en handske över.
Vad händer när vi stoppar ner handen i glasburken med handsken? Testa gärna experimentet hemma


 Vad händer om vi gör hål i handsken och stoppar ner handen igen?

Återkoppla gärna till oss vad ert barn säger


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar