Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 9 mars 2018

Svalan v.10

Hej!
Denna vecka har vi fortsatt att bygga upp hur vi tror att kroppen ser ut innifrån samt vart luften befinner sig. Vi jobbar hundraspråkligt och lär oss om kroppen på många olika sätt och genom olika material. Vi har en student som har hållt i grupper där hon haft fokus på teknik och naturvetenskap.

Barnen har inom tekniken byggt upp en Luftbana och testat olika blåstekniker 

Hur gör vi för att få fjädern och bollen att rulla åt rätt håll med hjälp av olika blåstekniker (olika tjocklek på rör).

Vad händer när vi blåser med munnen?

Inom naturvetenskap har barnenen byggt kroppen.

Vilket material väljer vi när vi ska bygga en kropp?

Hur ser det ut i kroppen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar