Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 13 april 2018

Lärkan v.15


veckan så har vi jobbat med bubblor på olika sätt. Vi tog även denna vecka fram vattnet och sugrören, men denna gång så tillförde vi en droppe diskmedel i barnets skålar. Genast så började barnen utforska med alla sinnen. De började klämma och känna på bubblorna som uppstod på vattnet. Vi har också utforskat bubblor genom att ta fram projektorn. Där satte vi igång en video med bubblor. Barnens intresse fångades igen och de började jaga bubblorna. 

Soliga hälsningar från lärkorna! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar