Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 6 april 2018

Svalan V.13,14

Hej!
Vi har tittat närmare på kroppen genom flanobilder och kroppspussel. Detta för att ta reda på vart organern är placerade, samt vad dem heter. Vi har upptäckt att bildstödet var till stor hjälp för barnen för att sätta ord på dem kunskaper och erfarenheter barnen har om kroppen.

Här har barnen satt flanobildern i den ordning dem tror att dem är placerade i kroppen. Fråga era barn vad dem ser på bilderna.

Trevlig helg önskar vi på Svalan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar