Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

kontakta oss

Telefonnummer till:

  • förskolan: 011-152512
  • förskolechef Helena Lindvall: 011-157765

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar