Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

Om Villa Eken

Personal
Vår erfarna personal har hög kompetens. 

Våra fantastiska barn


Utevistelse


Mat

Vi får vår mat från Hagaskolan. Därför ser ni deras matsedel under "Länkar".

Sång och musik
Varje måndag kommer vår omtyckta kvalitetspool till oss och då har vi gemensam sångstund i huset.

Arbetssätt
Vårt arbetssätt är inspirerat av tankarna inom Reggio Emilia som fokuserar på det resursstarka och kompetenta barnet. Vi arbetar i projekt där vi tillsammans utforskar vår omvärld utifrån olika fokus som barnen visar intresse för. Hos oss är hundraspråkligheten, barns olika uttrycksformer, viktiga, vi jobbar med uttryck som skapande, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar